FYLKESKOMMUNER

Et verktøy for å måle vekst og utvikling i kommuner og bykjerner.
Få innsikt i hvilke bransjer som har høyest omsetning,
prosent vekst eller nedgang.
Du kan sammenligne sentrumskjerner mot hverandre og
samtidig måle all vekst og endring utenfor bykjernen

KOMMUNER

Et verktøy for å måle vekst og utvikling i din kommune.
Få innsikt i hvilke bransjer som har høyest omsetning,
prosent vekst eller nedgang.
Sammenligne sentrum mot resten av kommunen og
samtidig måle all vekst og endring utenfor bykjernen

SENTRUM

Et verktøy for å måle sentrumsveksten, mot resten av kommunen.
Få innsikt i hvilke bransjer som har høyest omsetning,
prosent vekst eller nedgang.
Sammenlign sentrum mot resten av kommunen og
samtidig måle all vekst og endring utenfor bykjernen.
Mål effekten av aktiviteter og kampanjer.

SENTRUM

Et verktøy for å måle sentrumsveksten, mot resten av kommunen.
Få innsikt i hvilke bransjer som har høyest omsetning,
prosent vekst eller nedgang.
Sammenlign sentrum mot resten av kommunen og
samtidig måle all vekst og endring utenfor bykjernen.
Mål effekten av aktiviteter og kampanjer.

BUTIKKER

Et verktøy for å måle Butikkens vekst,
mot resten av sentrum og kommunen.
Ta pulsen på hvordan du gjør det mot din egen bransje.
Du vil kunne se hvilken bransje som har høyest omsetning,
prosent vekst eller nedgang.
Mål effekten av aktiviteter og kampanjer.